Dit is waarom jij generatiediversiteit nodig hebt binnen je team

Diverse en inclusieve organisaties zijn belangrijk. Daarom zijn er verschillende thema's zoals gender, seksuele oriëntatie en etniciteit die nu een belangrijke rol spelen in onze maatschappij. Ook generatiediversiteit hoort tussen dit rijtje. Wat als wij je vertellen dat generatieverschillen op de werkvloer júist nodig zijn voor een productief team? In dit artikel nemen we je mee in de 3 belangrijkste voordelen van generatiediversiteit binnen een team.

Dit kunnen we leren van kinderen

Voor we duiken in de voordelen van generatiediversiteit binnen je team, willen we eerst een voorbeeld bespreken: Vaak gebeurt het dat kinderen elkaar opzoeken, bijvoorbeeld op vakantie. Ze creëren een groep waarvan sommige nog kleuters of jonge schoolkinderen zijn, maar anderen al in groep zeven of acht zitten. Vaak is het een diverse groep en trekken ze samen op. Ze bedenken spelletjes of gaan samen iets bouwen. Wat ze ook bedenken, ze moeten als team samen te werk gaan om iets voor elkaar te krijgen. Zo nemen de grote kinderen de leiding over het project. Zij hebben immers ervaring. Ze leggen de regels uit en geven instructies. De jongere kinderen komen juist met creatieve toevoegingen, waardoor het project weer een nieuwe draai krijgt. Het ene moment lachen ze samen en verloopt de samenwerking goed. Maar zoals we weten gaat een samenwerking niet zonder slag of stoot. Op een gegeven moment ontstaat er miscommunicatie. De kleintjes begrijpen niet altijd wat de oudere kinderen zeggen en andersom. Vervolgens nemen de oudere kinderen het project maar over, omdat het te lang duurt voordat de kleintjes het gewenste resultaat leveren. De kleintjes worden op hun beurt verdrietig, ze willen graag leren hoe ze het wel goed kunnen doen. De oudere kinderen legden zich hierbij neer en probeerden niet alleen aan de kleintjes uit te leggen wat er moet gebeuren, maar deden ook voor hoe ze dit moeten doen. De kleintjes gingen vervolgens oefenen en namen de gewenste werkstijl over. Het resultaat? De samenwerking werd beter en aan het eind van de middag hadden ze hun project af. Met veel trots en nieuwe kennis keerden zij weer terug naar hun ouders.

De belangrijkste voordelen van generatiediversiteit:

1. Generatiediversiteit leidt tot groei 

Je voelt het waarschijnlijk al aankomen: dit voorbeeld gaat niet alleen over kinderen. Nee, dit verhaal komen we ook tegen op de werkvloer. Diverse teams met verschillende leeftijden en achtergronden proberen samen te streven naar het beste resultaat. Alleen, omdat er zoveel verschillen zijn, ontstaat er regelmatig ruis. Elke generatie gaat namelijk anders te werk en communiceert anders. Maar de verschillen binnen deze generaties kunnen we júist als kracht gebruiken op de werkvloer. Zo heeft generatie X bijvoorbeeld al veel werkervaring achter de rug en zijn vaak experts in hun vakgebied. Zij kunnen de generaties Y en Z goed coachen op skills voor het werkveld. Aan de andere kant hebben we generatie Z wat echte digital natives zijn en generatie X weer kan coachen op digitale skills. 

Door de generatiediversiteit binnen je team te stimuleren, zorg je dat je veel verschillende kwaliteiten binnenhaalt. En met veel kwaliteiten en skills binnen het team, kan het team sneller groeien, omdat het van alle markten thuis is.

Overzicht generaties: de krachten en valkuilen
https://youngworks.nl/blog/de-generatietijdlijn-van-boomer-tot-generatie-z/

2. Generatiediversiteit zorgt voor meer productiviteit

Zoals in punt één benoemd is, groeit het team, omdat ze van elkaar kunnen leren. Zoals je ook in het verhaal bij de kinderen zag: de oudere generaties delen hun kennis en ervaring, terwijl de jongere generaties met creatieve voorstellen komen en een frisse blik meenemen. Het gevolg van een team dat continu groeit en ontwikkelt is dat het team leert om een probleem vanuit diverse perspectieven te bekijken en zo sneller met creatieve oplossingen te komen. Dit maakt dat een team productiever is. Want dankzij de diversiteit aan kwaliteiten, vaardigheden, expertises en achtergronden lossen teams met generatiediversiteit problemen sneller op dan homogene teams. Zo zegt Aubrey Blanche het volgende over generatiediversiteit: "Oudere medewerkers zijn doorgaans beter in het oplossen van complexere, diepgewortelde problemen, omdat ze vaak een dieper inzicht hebben in de huidige systemen en veel ervaring hebben opgedaan in de loop van hun carrière. Maar, het is juist wanneer die zeer verschillende manieren van denken samenkomen, dat teams hun ware potentie kunnen bereiken."

3. Generatiediversiteit zorgt voor een hoger personeelsbehoud

De overdracht van kennis en ervaring waar we het eerder over hebben gehad verhoogt niet alleen de productiviteit, maar ook de motivatie binnen een team. Sociaal psycholoog en generatie-expert Aart Bontekoning zegt hierover het volgende: “Elke organisatie heeft de kracht van generatiediversiteit nodig om sociaal, economisch en ecologisch een gezonde en aantrekkelijke werkgever te blijven.” 

Werknemers blijven langer in een organisatie waar er generatiediversiteit is, omdat ze niet alleen het gevoel hebben dat ze waarde toevoegen aan het team, maar juist ook kunnen leren van anderen en hun kennis kunnen vergroten. Deze wisselwerking van waarde toevoegen en blijven groeien, maakt dat medewerkers langer blijven werken voor een organisatie.

Hoe zorg je ervoor dat een divers team de volle potentie behaald?

Ondanks de vele voordelen brengt een divers team ook uitdagingen mee. Zoals we in het voorbeeld met de kinderen zagen, kan er miscommunicatie of spanningen ontstaan binnen een team. Daarom stellen Ely en Thomas dat als een team resultaten wil boeken, zij kunnen kiezen voor het "leer- en effectiviteitsparadigma". Dit houdt in dat een team een cultuur creëert waarin verschillende standpunten en werkstijlen worden gewaardeerd (in plaats van onderdrukt) en waarin medewerkers aangemoedigd worden om hun kennis en ervaring te delen. "Uit ons onderzoek blijkt dat wanneer bedrijven voor deze aanpak kiezen, hun teams effectiever zijn dan homogene teams of diverse teams die niet leren van de verschillen tussen hun medewerkers", zeggen zij. Ely en Thomas benoemen vier pijlers die belangrijk zijn voor deze leercultuur:

1. Vertrouwen opbouwen en een werkplek creëren waar mensen zich vrij voelen om zich te uiten.

2. Actief bestrijden van vooroordelen en systemen van onderdrukking.

3. Een verscheidenheid aan stemmen en stijlen binnen het team omarmen.

4. De kennis en ervaring van werknemers gebruiken en waarderen.

DUS… generatiediversiteit?

Misschien heb je generatie Z weleens ‘OK boomer’ horen zeggen, omdat je niet helemaal mee komt met de technologische ontwikkelingen. Of ben jij als generatie Z’er juist het groentje op de werkvloer en hoor je regelmatig dat jouw frisse blik nodig is, maar liggen jouw ideeën vervolgens in de ‘dat komt ooit nog wel’ map. Bij DUS hebben we ruimtes waar jij je, welke generatie je ook bent, weer helemaal kind kan voelen. Zo kun je op een creatieve manier de kracht van generatiediversiteit bespreken.

Kom je er niet uit?

Wij staan voor je klaar

Bel met Marrit